MENU
Aula_close Layer 1

Skolestart

Skoleskift til Houlkærskolen:

Der kan være mange årsager til, at man ønsker, at ens barn skal skifte skole. Der er frit skolevalg i Danmark, og derfor har forældre som udgangspunkt ret til at flytte deres barn til Houlkærskolen. Ønsker eller overvejer I et skoleskift til Houlkærskolen, så kontakter I skolens kontor med henblik på at få en uforpligtende mødeaftale med den pædagogiske leder for den årgang, som jeres barn går på. 

For elever i kommende 0. klasser og brug af det frie skolevalg:

(følgende er fra Viborg Kommunes Styrelsesvedtægter for folkeskolen)
Indskrivning af børn til obligatorisk børnehaveklasse til det kommende skoleår foregår i perioden den 11. december 2019 til den 16. januar 2020. Der er åbnet for webindskrivning i nævnte periode. Ved indskrivningen informeres forældrene om skoledistrikter og rammer for klassedannelsen. Endvidere orienteres forældrene om muligheden for at søge om optagelse af deres barn på anden skole end distriktsskolen og om muligheden for at søge om udsættelse af skolestart. Udsættelse af skolestart afgøres på visitationsmøde. Anmodningen skal ske i forbindelse med indskrivning.

Et barn skal efter forældrenes anmodning optages i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor barnet inden 1. oktober fylder 5 år, hvis det må antages at kunne følge undervisningen.

Byrådet fastsætter rammer for klassedannelsen, herunder antallet af klasser på hver enkelt skole. Rammerne for klassedannelsen kan indeholde beslutning om hvor mange elever, der må være i hver klasse ved skoleårets start, og hvor mange der må optages i hver klasse i løbet af skoleåret, dog inden for folkeskolelovens rammer. Den endelige klassedannelse i forbindelse med børnehaveklasser sker den 1. marts.

De børn, der bor i et defineret skoledistrikt, har altid krav på at blive optaget på distriktsskolen. For at udnytte skolernes kapacitet mest hensigtsmæssigt, og for at der er plads til eventuelle tilflyttere i løbet af skoleåret, sættes der loft over, hvor mange elever der kan optages fra andre distrikter.

Optagelse af elever i anden skole end distriktsskolen må ikke udløse yderligere klasser. Der kan optages børn fra andet skoledistrikt til og med elev nr. 25 i hver klasse. Det betyder, at hvis der er 2 klasser med henholdsvis 13 og 14 elever er der plads til at optage yderligere 12 og 11 elever fra andre skoledistrikter, samtidig med at der er plads til 6 tilflyttere til skoledistriktet. Ved flere ansøgninger, end der kan imødekommes, optages først elever med ældre søskende indskrevet på den ønskede skole. Ved eventuel lighed her går elever med de yngste søskende forud for øvrige. Hvis der herefter fortsat er flere, vil nærmere-boende går forud for fjernere-boende.

Det kan på den enkelte skole i konkrete tilfælde vurderes, om der kan optages elever ud over nummer 25.

Såfremt elevtallet i løbet af skoleåret på grund af tilflytning til skoledistriktet overstiger lovens max. elevtal på 28, er der ikke krav om ny klassedannelse. Byrådet kan godkende optagelse af både elev nr. 29 og 30.