MENU
Aula_close Layer 1

Ordensregler

Ordensregler på Houlkærskolen

Orden er en vigtig forudsætning for at der kan foregå læring på Houlkærskolen. Vores ordensregler tager overordnet set udgangspunkt i respekt. Respekt for dem vi er sammen med, og det vi er sammen om. Houlkærskolen har en række regler og retningslinjer, som sammen med lokale ”klasseregler” og skolens fælles ”Værdiregelsæt” udgør ordensreglerne og dermed en tydelig ramme for god orden og adfærd på Houlkærskolen.

Skolens samlede regler og retningslinjer findes på skolens hjemmeside;
https://ho-viborgskoler.aula.dk/om-skolen/profil-og-undervisning/regler-og-retningslinjer

Når en elev eller en gruppe af elever ikke efterlever Houlkærskolens ordensregler, så iværksættes der foranstaltninger i forhold til følgende retningslinjer:

  • Ledelsen, lærerne og pædagogerne har ansvar for at etablere og fastholde orden.
  • Typisk har vores lærere og pædagoger så gode relationer til eleven, at manglende orden kan stoppes med en samtale. I de tilfælde, hvor samtale ikke er nok – inddrages forældrene og i yderste konsekvens anvendes foranstaltninger fastsat i ”Bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen[1].
  • På Houlkærskolen tilstræber vi, at benytte de uformelle foranstaltninger der er nødvendige for at opretholde orden. Med ”uformelle foranstaltninger” menes milde foranstaltninger, der ikke behøver at være nævnt i bekendtgørelsen.
  • Ledelsen bør tage de foranstaltninger (eftersidning, hjemsendelse i op til en uge, klasseskift og evt. skoleskift) i brug som er foreskrevet i bekendtgørelsen, når elever gentagne gange eller groft bryder Houlkærskolens regler og retningslinjer, som skolebestyrelsen har vedtaget eller tilsvarende ikke følger de tilrettevisninger, som lærere og ledelse giver.
  • Forældre bør over for børnene optræde loyalt over for de foranstaltninger, som skolen anvender over for eleverne og derved bidrage positivt til, at de får den ønskede effekt.

 

Vedtaget af skolebestyrelsen den 27. oktober 2020