MENU
Aula_close Layer 1

Grundoplysninger

HoulkærskolenHoulkærskolen
Skaldehøjvej 14
8800 Viborg


Tlf. 8787 2200
E-mail: skole.houlkaer@viborg.dk
Web: www.ho.viborgskoler.dk

Skoleleder: Jens Johansen

Formand for skolebestyrelsen: Thomas Vestergaard Linde-Bech

Skoleåret 20/21:
 Klassetrin og Spor

0. årg. 3
1. årg. 3
2. årg. 3
3. årg. 3
4. årg. 3
5. årg. 3
6. årg. 4
7. årg. 3
8. årg. 3
9. årg. 3

Antal elever
Opgørelse over antallet af elever på skolen:
Samlet elevtal pr. 16-12-2020:  713 elever

Gennemsnitlige klassekvotient
Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:

  • Indskolingen (0.-3. klasse) 294 : 24,5 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (4.-6. klasse) 218 : 21,8 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse) 201 : 22,3 elever pr. klasse