MENU
Aula_close Layer 1

Sundhedsplejerske

Sundhedplejerske

 

Sundhedsplejerske  

Louise Rass Beck

Tlf.: 8787 7717

Mail:  lrbk@viborg.dk

Sundhedsplejens tilbud på skoleområdet

 I Viborg Kommune tilbydes alle børn følgende samtaler og undersøgelser hos sundhedsplejersken i skoleforløbet:  

Sundhedsplejen tilbyder i 2018/2019 følgende: 

0. klasse:
Børnehaveklasse tilbydes en sundhedssamtale og en undersøgelse i løbet af skoleåret. 

1. klasse:
Alle elever måles og vejes. Der tilbydes samtaler efter behov mhp. at sætte tidligt ind med forebyggelse af overvægt.

3. klasse:
Alle elever måles, vejes og der foretages en synsprøve. Der tilbydes en samtale efter behov mhp at sætte tidligt ind med forbyggelse af overvægt. Obs - kun i skoleåret 2018/2019.

 5. klasse:
Alle elever tilbydes en sundhedssamtale og undersøgelse. Pigerne tilbydes først på året menstruationsundervisning. Sidst på året tilbydes sundhedspædagogisk aktivitet om pubertet.

6. klasse: 
Alle elever måles, vejes og der foretages en synsprøve. Obs - kun i skoleåret 2018/2019.

8. klasse: 
Alle elever tilbydes en sundshedssamtale og en undersøgelse.

 

 SUNDHEDSPLEJEN

Alle skolebørn tilbydes undersøgelser og samtaler med skolens sundhedsplejerske flere gange i løbet af skoletiden

I er velkomne til at kontakte skolens sundhedsplejerske, hvis I har spørgsmål eller noget, I ønsker at drøfte vedr. jeres barns sundhed.Henvendelse herom kan ske direkte til skolens sundhedsplejerske eller eventuelt til sundhedsplejens vagttelefon 8787 7767 hverdage kl. 9 – 10. I kan læse mere om sundhedsplejen på sundhedsplejens hjemmeside. 

Sundhedsplejersken samarbejder med forældrene og med skolens lærere – såvel i forbindelse med de rutinemæssige undersøgelser, som i de mellemliggende år - for at bidrage til at børnene har det bedst muligt i skolen.

 Ved helbredsproblemer kan sundhedsplejersken ved behov henvise barnet til egen praktiserende læge, øjenlæge, ørelæge eller andre specialister. 

I skal som forældre give samtykke til, at jeres barn må deltage i undersøgelser og samtaler.